ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 863) 25 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1389) 29 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1285) 27 เม.ย. 63
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1266) 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1222) 18 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 57) 28 ก.พ. 63
ประกาศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1111) 28 ม.ค. 63
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแ (อ่าน 2114) 25 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี (อ่าน 1291) 22 ส.ค. 62
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (อ่าน 1334) 05 ส.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 1019) 26 ก.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 1256) 28 ก.พ. 62
Announcement for Foreign English Teacher Position (อ่าน 965) 28 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติ (อ่าน 976) 25 ก.พ. 62