ขอขอบคุณทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
ขอขอบคุณทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์
ขอขอบคุณทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จ้างครูสอน