ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0887611833
อีเมล์ : msrichai18@gmail.com
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:23  อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารการเงินและพัสดุในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:23   อ่าน 60 ครั้ง