รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ หมวดช่วย (พจน์)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : ม..รุ่นที่2
อีเมล์ : Suphoj.mtd@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท.ธนบุรีพานิชโค้ขแอนด์ทรัค จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 21ม.4.ถนนซ่อมสร้างทหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ม.ค. 2560,11:39 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.200.139


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล