ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษ (อ่าน 88) 27 พ.ย. 61
APPLICATION FOR EMPLOYMENT (อ่าน 67) 19 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 62) 05 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ (อ่าน 89) 26 ต.ค. 61
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (อ่าน 72) 26 ต.ค. 61
กำหนดการรับสมัครและใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ (อ่าน 86) 26 ต.ค. 61