ช่างไฟฟ้า

นายสุวัฒน์ มูสิกะ
ช่างไฟฟ้า
หัวหน้าช่างไฟฟ้า