กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิชัย เภอแสละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -