กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอดิศร รอดเหลื่อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0612506394
อีเมล์ : inside_man.it47@outlook.co.th

นายวิชัย เภอแสละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -