เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

เนื้อร้อง/ทำนอง อาจารย์ธำรง หมุกรอด อดีตอาจารย์สอนดนตรี

 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สถาบันที่งามผ่องใส

เรียนดี งานดี มีวินัย เกียรติเกรียงไกร สูงจิตใจใฝ่คุณธรรม

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สถานบันเชิดชูคู่สยาม

ปัญญาเลิศ เทิดวินัย น้ำใจงาม ทุกผู้นาม ไม่เกรงขามหากใครย่ำยี

ธง ฟ้าเหลืองไกวชวนชม ลมปลิว โบกสะบัดพรายพลิ้ว

สมสง่าบารมี เชิงกีฬาเราไม่หวั่น สรรค์สร้างศักดิ์ศรี สามัคคีคือพลังฝังใจมั่น

เราพากเพียรเพื่อเรียนรู้ กตัญญูรู้คุณของครูท่าน

สรรค์สร้างความดี เชิดชูศักดิ์สถาบัน ความดีงามนั้นมอบไว้สถาบันเรา


MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.12 MB