การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
News
25/03/2021
29/04/2020
27/04/2020
24/04/2020
18/03/2020
28/02/2020
28/01/2020
25/09/2019
22/08/2019
05/08/2019
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (631/0) 26 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือและการประเมินผลเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 (785/0) 24 ก.พ. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 (9861/0) 24 ก.พ. 63
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
Link
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน