ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,10:59  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอปากพนัง ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,10:59  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:46  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:39  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:16  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:10  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:07  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีมโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,10:48  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561 งานวันครู ประจำปี 2561 อำเภอเชียรใหญ่
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,10:21  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..