ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:28  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสร้างสรรค์เกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:26  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองเกียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:25  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประชุม สัมนนา เรื่องการบริหารบุคคลและการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:24  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารการเงินและพัสดุในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:23  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 14-15 ตุลาคม 2561 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเรื่่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2561,19:20  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ชุดที่ ๑ เรื่อง กลอนสุภาพน่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ชัยจันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,09:21  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,22:39  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,22:35  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,22:33  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..