สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

มืออุ้มชูดอกบัว หมายถึง  เยาวชนรอคอยคำแนะนำเพื่อให้เกิดปัญญา

เส้นรัศมี หมายถึง   ความรุ่งโรจน์ชองชีวิตเยาวชน

ภูเขา หมายถึง   ความหนักแน่น มั่นคง เป็นฐานรับการบริหารองค์กรทางการศึกษาให้ตลอดกาลนาน

ธรรมจักร หมายถึง  ธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ (มรรคมีองค์ ๘)