ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานชิ้นที่ 2
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัญชิษสา มะลิแก้ว
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:06   อ่าน 566 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานชิ้นที่ 2
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรพิมล ชูจันทร์ และ กัณฑ์ธิมา โลกภิบาล
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:05   อ่าน 693 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานชิ้นที่ 2
ชื่อนักเรียน : นายธีรภัทร นาท่ม และ นายรัชชานนท์ โตชะนก
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,10:58   อ่าน 539 ครั้ง
ชื่อผลงาน : My self
ชื่อนักเรียน : นายคณิศร เอียดทอง
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,10:15   อ่าน 589 ครั้ง
ชื่อผลงาน : My self
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพล พรหมดวง
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,10:08   อ่าน 610 ครั้ง