รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
หมู่ 9   ตำบลเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : msrichai18@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :