ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,09:41   อ่าน 194 ครั้ง