ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ไปศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง

คณะครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ไปศึกษาดูงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ : ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,12:15   อ่าน 218 ครั้ง