ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือและประเมินผลเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือและประเมินผลเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,13:41   อ่าน 220 ครั้ง