ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:33   อ่าน 117 ครั้ง