ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ได้นำนักเรียนไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเขาแก้ววิเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,13:53   อ่าน 34 ครั้ง