ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการรัตตัญญู ศรีไชย นำคณะครู นักเรียน เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,13:58   อ่าน 32 ครั้ง