ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการรัตตัญญู 
ศรีไชย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาติและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ และสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ กล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:21   อ่าน 255 ครั้ง