ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อำเภอเชียรใหญ่
วันที่ 16 มกราคม 2563 บุคลากรโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในงานวันครูปีนี้ มีผู้บริหารและครู โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1. นายรัตตัญญู  ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2563
2. นายวิชัย  เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
3. นางอรัญญา  ชัยจันดี 
ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,11:52   อ่าน 84 ครั้ง