ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือและประเมินผลเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ พร้อมกับดำเนินการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ และประเมินผลเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,12:20   อ่าน 303 ครั้ง