ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ภายใต้สถานการณ์ covid-19
16 กรกฎาคม 2563 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ภายใต้สถานการณ์ covid-19
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2563,21:15   อ่าน 591 ครั้ง