ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์จึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์