ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
         โรงเรียนวิเชียนประชาสรรค์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 – วันที่ 21 สิงหาคม 2563

- วันที่ 3 - 21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมนำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ของเล่นหรือเกมวิทยาศาสตร์)
- วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การแสดงด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การแข่งขันรถบรรทุกไข่ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน สาธิตการใช้โดรนเครื่องพ่นยาในนาข้าว
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,08:58   อ่าน 1700 ครั้ง